Raporlama Danışmalığı

Kâr istikrarlı hale getirildiğinde şirketin performans gücünde artış izlenimi oluşur. Yöneticiler kâr marjlarındaki değişkenliği azaltabilmek amacıyla gelirlerin tahakkuk yoluyla, kârın zamana dağıtılmasını sağlamış olabilir ya da bazı gelir tablosu kalemleri yönetici yargısıyla farklı şekilde agresif muhasebe politikalarıyla sınıflandırabilir. Yaratıcı muhasebe uygulamalarında ise fiktif gelir kaydının yapılması, faiz giderlerinin aktifleştirilmesi, amortisman süresinin uzatılmassı, gelir kalemlerinin ait olduğu hesap gruplarının değiştirilmesi gibi yöntemler bulunmakta olup yasal mevzuat tarafından yerel vergi otoritesince gelir kaybına neden olmaktadır. Bugün Gelir İdaresi Başkanlığının risk tespit sisteminde yer alan rasyo analiz ve veri analiz modelleri bu durumların tespit edilmesine imkan sağlayabilmektedir. Yerel ve uluslararası mevzuata göre hazırlanması gereken raporlarda bu gibi durumlarda önem arz etmektedir.

Kendi raporlamasını şirket kanunlarına göre oluşturmak isteyen firmalar veya uluslararası standartlara uygun raporlar için iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasında süreç geliştirme hizmeti almak uzun vadede yönetim kademesine kalıcı fayda sağlayacaktır.