Hizmet Uyumluluğunu Gözden Geçirme Rolleri ve Sorumlulukları Tanımlama Araştırması
  Meslek yasasının amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmaktır.
  Talep edilmesi mümkün bulunan uzmanlık konularıyla ilgili kaliteli iş sunumu maksadıyla; yapılacak işe ilişkin risk değerlendirmesi yapılması müşteriyi daha iyi tanımak aynı zamanda güncellenen mevzuata adapte kabiliyeti yüksek çalışma ortamının sağlanması için önemlidir.
  Sistemsel hatalar zamanla düzeltilebilir fakat bilgi eksikliğinden kaynaklanan veri kayıtlarındaki hatalar ya da ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar kalıcı etkiye sahiptir.
  Müşterinin faaliyet konusuna uygun operasyonel düzenlemeler, kanunların sağladığı imkânlardan daha iyi faydalanmak, şirket kuruluş aşamasından önce belirlenmesi gereken durumların sonradan fark edilmesinin önüne geçmek ve beyanname süreçlerinde kazanç performansı sağlamak gereklidir.
  Özel yaşama ilişkin bilgilerin gizliliğine özen gösterilmesini sağlamak, İlişkilerle ilgili sorguları raporlamak, gelecekte ortaya çıkabilecek durumların analitik tahmin teknikleriyle tespitini kolaylaştırmak için yapılması düşünülen işe ilişkin bir takım araştırma yapılması için danışmanlık hizmeti verilmesini kapsamaktadır.
  Sitede yer alan bilgilerle birlikte 3568 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve diğer mevzuatta açıklanan şartlara uygun olarak verilen hizmet konusunda kapsam sınırlandırılmasına gidilebilir.

Dikkat: Bu sitede yer alan yazılar çeşitli ortamlardan derlenen bilgilerden oluşturulmuştur, hukuki ve mali tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Exit mobile version