web analytics
Diğer

Diğer

işyeri Açma izin Belgesi, Marka Tescili, Patent, Teçhizat ve Diğer Ekipmanların Tespitine İlişkin Rapor, Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması, Yatırım teşvik ve dahilde işleme izin belgesi işlemleri, TÜİK Bildirimleri, KOSGEB Başvuruları

işyeri Açma izin Belgesi
Avrupa Birliği Fonlarında Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve
Raporlanması

Yetki Kapsamına Dahil Edilmiş Olan Denetim Raporları
TÜİK Bildirimleri
KOSGEB Başvuruları
Transfer Fiyatlandırması veya Örtülü Sermaye Tespit Raporları
TTK ya göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hazırlanması
Meslek Odası Kayıt İşlemleri
Sanayi Sicil Cetveli
Türkiye Bilimsel ve Teknolıjik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik
Destek Programlarına ilişkin projelerin denetlenmesi ve raporlanması

Dikkat: Bu sitede yer alan yazılar çeşitli ortamlardan derlenen bilgilerden oluşturulmuştur, hukuki ve mali tavsiye niteliği taşımamaktadır.