web analytics
.Tasarruf Finansı Yöntemleri

.Tasarruf Finansı Yöntemleri

Contractual Saving | Finans Hukuku | Finansman Şirketleri | Tasarruf Denetimi | Tasarruf Finansı | Tasarruf Finansman Maliyeti | Tasarruf Finansman Sözleşmesi | Tasarruf Finansmanı | Tasarruf Muhasebesi | Tasarrufların Çekilmesini Engellemek | Türk Finans Hukuku

Finansman kullanımının tasarruf etme şartına bağlı olması sebebiyle mali kararlar almanızda finansal tasarruf yöntemlerinize yasal mali hizmet yetki sınırımız dahilinde kişisel hizmet sunmaktayız.
Bireyler ve tüzel kişilerin uzun dönemli bir büyüme gösterebilmesi için tasarrufların sağlanması gerekmektedir. Tasarruf arttırıcı uygulamalar, tasarruf sağlayanları finansal açıdan güvende hissettirmektedir. Tasarruflar kişiler ve tüzel kişiler için önemli olduğu kadar ulusal ve küresel açıdan, belirlenmiş büyümenin desteklenmesi yoluyla istikrar sağlamaktadır.

6361 sayılı Kanuna eklenen 39/B maddesi kapsamında hem tasarruf finansman faaliyetinin işleyişi hem de müşteri hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin genel çerçeve kapsamında vergilendirme stratejisine katkı sağlamak,
Yıllık maliyet tasarrufu ve analizi raporunun hazırlanmasına destek,
Tasarruf sahibinin etkin ve doğru kararlar almasına destek,
Tasarruf sahibinin ihtiyaçlarına yönelik doğru ve alternatif çözümleri değerlendirmek,
Tasarruf portföyünün hesap planı uygunluğunun değerlendirmek,
Değişken süreçlerin ekonometrik mali analizi,
Kontrol bileşenlerini ve uyum sürecini değerlendirmek,
Süreç içi ziyaret araçlarını değerlendirmek,
Tespit edilen sınır aşım aksiyomları, riskleri ve buna bağlı bulguları değerlendirmek,
Belirlenen kalite standartları ve zaman çizelgelerine uygun kontrolleri değerlendirmek,
Müşteri memnuniyeti ve konforuna ait hususlar ile her türlü tasarruf tedbirlerinin yatırımlar üzerindeki etkisini değerlendirmek,
Müşterilere daha etkin hizmet verilmesi amacıyla maliyet tasarrufu sağlanması için yeni yolları değerlendirmek,
Tasarruf sağlayıcı kaynak, donanım, geri dönüşüm sistem alternatiflerini değerlendirmek,
Sahip olunan imkânların daha iyi anlaşılması için yapılan çalışmaları değerlendirmek,
Kazanç unsuruna bağlı ilgi düzeyleri ile ihtiyaçların doğru anlaşılması ve bunlara dair çözümler üzerine değerlendirme sunmak,
Gider bütçesinde ayrılan ödenekler dâhilinde verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygun harcamaları değerlendirmek,
Tasarruf sahibi ile sürekli iletişimde kalarak,
Finansal ihtiyaçlarına destek olunması ve ödemelerin otonom takip edilmesine mali hizmet kapsamında destek olmak,
Tasarrufta vade durumlarına dair hesap kontrolünü gözden geçirmek,

@Telif Hakkı

Dikkat: Bu sitede yer alan yazılar çeşitli ortamlardan derlenen bilgilerden oluşturulmuştur, hukuki ve mali tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Hizmet Kriterleri

Contractual Saving, Finans Hukuku, Finansman Şirketleri, Tasarruf Denetimi, Tasarruf Finansı, Tasarruf Finansman Maliyeti, Tasarruf Finansman Sözleşmesi, Tasarruf Finansmanı, Tasarruf Muhasebesi, Tasarrufların Çekilmesini Engellemek, Türk Finans Hukuku