web analytics
.Satın Alma Birimi

.Satın Alma Birimi

Satın Alma | ISCO 08 | Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun | Damga Vergisi Kanunu | Harçlar Kanunu | Katma Değer Vergisi Kanunu | Rekabetin Korunması Hakkında Kanun | Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun | Gümrük Kanunu | Kamu İhale Kanunu | Özel Tüketim Vergisi Kanunu | Elektronik İmza Kanunu | Sigortacılık Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu | Türk Borçlar Kanunu | Türk Ticaret Kanunu | Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu | Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun | Tebligat Kanunu

Satın alma bir kurumsal kaynak planlamasında önemli bir bileşendir. Nitekim maliyet unsurları sürekli değişkenlik gösterir. Sabit ve değişken maliyetlerin önemli yer tuttuğu yüksek nicelikteki satın alımlarında fason üretim türevi imkân sunan tedarikçiler bulunabilmektedir. Tedarikçilerden, sağlıklı güvenli, çevreye duyarlı ürün elde etmek için veri toplama, satın almaya ilişkin hazırlıkları gerçekleştirme, işlemleri gerçekleştirme işlemlerini yürütecek nitelikli personeller firmalarda istihdam edilmektedir.
Bir mükellefin sunduğu ürüne ait hak ve menfaatlerin müşterice yararlanmasına imkân tanımak maksadıyla; ürüne etki eden malzeme/hizmetlerin doğru kalitede, doğru tedarikçiden, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru stratejiler ve doğru yöntemler ile satın alınmasında yasal yetkimizle sınırlı olarak mali optimizasyon desteğini kişisel ilgiyle sunmaktayız.

Satın alma işleminin uygunluk ve yerindelik açısından geniş perspektifli incelenmesi,
Satın alma talebinde bulunan birimin ürün üzerindeki menfaat ve çıkar pozisyonunun tespiti,
Satın alma kararına ilişkin sistemsel farklılıkların olağan iş akışındaki gereklilik farklılığı,
Satın alma işlemi öncesi veya sonrasında ürünle ilgisiz menfaat ya da kazanç durumunun tespiti,
Kampanya faydalanma yüzdesi,
Envanter ve fiili miktar tutarlılığı,
İhale, bütçe, maliyet analiz uygunluğu,
Döviz, fiyat, miktar hareketi etki düzeyi,
Teklif, referans ve belge durumu,
Model Bağımsız Değişkenlerimiz:
Gereken/talep edilen ikaz ve yönlendirmeleri,
Afet tedbirleri,
Güvenlik ölçüt ve prosedürleri,
Saha faaliyetleri süreçlerinin riskini değerlendirmek,
Acil durum eylem planı,
Tahliye prosedür ve pratik işlevselliği,
Sipariş tamamlanma durumu,
Piyasa koşulları ve ürün değişimleri,
Kalite, sigorta, test güvenceleri,
Mali ve ticaret durumuyla ilgili mali duruma etkisi bulunan hukuksal mevzuat kapsamında mali hizmet desteği sunmaktayız.

@Telif Hakkı

Dikkat: Bu sitede yer alan yazılar çeşitli ortamlardan derlenen bilgilerden oluşturulmuştur, hukuki ve mali tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Hizmet Kriterleri

Satın Alma
ISCO 08
Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
Damga Vergisi Kanunu
Harçlar Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Gümrük Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Sigortacılık Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tebligat Kanunu, ISCO 08, Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Gümrük Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Sigortacılık Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu