web analytics
.Maliyet Yönetimi

.Maliyet Yönetimi

Batık Maliyet | Belirli Bir Karar Hesabındaki Önemli Ve Önemsiz Değerler | Commercial Transaction | Değişken Maliyet | E-Mail Contact | Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi | Faaliyetlerin Maliyetleri | Financial Cyber-Spying | Financial Cyber-War | Financial Cybercrime | Financial Cyberterrorism | Industry 4.0 | İsteğe Bağlı Maliyetler | Kayıp Fırsat Maliyeti | Kontrollü Ve Kontrolsüz Maliyetler | Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi | Marjinal Maliyet | Marketing Activities | Sabit Maliyet | Sabit Ve Değişken Maliyet | Society 5.0 | Stratejik Maliyet Muhasebesi | Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi | Costing

Şirketlerin gelirleri ve üzerinden kazanç elde etmek için yaptığı maliyetleri vardır. Maliyetin, yapılan harcamaların üzerinde gelir getirmesine yönelik olması yaygın aşikâr bir durumdur. Maliyet yönetimi henüz iş harcamaları oluşmadan önce stratejik bir mekanizma olarak bulunur. Maliyet Yönetimi teorik olarak yapılabildiği gibi deneysel olarak içinde bulunulan karar verme anında geçmiş tecrübelerden yola çıkılma suretiyle yerine getirilebilir. Teorik yapıdan uzaklaşan deneysel yöntemlerde sistematik karar alma mekanizmalarından sapmaya yol açmaktadır. Maliyet yapısı teorik inşaa üzerine geliştirilen araçlar aracılığıyla sağlam temellendirilmiş uygulamalara vesile olmaktadır. İyi bir maliyet yönetim sistemi, ürün/hizmet üretim/sunum işlev performansına direkt ve endirekt olarak; kalite artışına, zamansal performansın artmasına, maliyetin düşmesine etki etmektedir. Maliyet yapısı, imalât işletmelerinde toplam maliyetlerin hangi direkt/endirekt giderlerden oluştuğunu ifade eder.
Faaliyet tabanlı maliyetleme, hedef maliyetleme gibi maliyet tabanlı uygulamalarda yoğunlukla günümüzde maliyet-hacim-kâr analizleri kullanılır.
Maliyet yapı araçları, yönetim muhasebesi uygulamalarında elzemdir.

Cost Kontrol kurum mevzuatını ve pratik uygulamalarını değerlendirmek,
Sermaye harcamalarının kurumsal standartlara uygunluk tespitini yapmak,
Maliyet nesnelerinin birim maliyetlerinin tespit edilmesi için kaynak gruplarına ait birim kapasite (zaman) maliyetleri ile maliyet nesneleri için gerekli olan süreçleri değerlendirmek,
Standart üretim zaman hesaplanması, ürün maliyet çalışmalarını değerlendirmek,
Bölgedeki potansiyeli maksimum değerlendirilme doğrultusunda yeni müşteriler oluşturabilecek anlaşma şartlarını değerlendirilmek,
Mamul, yarımamul, hammadde, sarf malzemesi ve tüm ilgili envanter ve stokun doğru yönetilme, maliyet iyileştirme, tedarikçi geliştirme, maksimum güvenilirlik değerlendirmesi yapmak,
Müşteri ilişkilerini geliştirmek, ihtiyaçları belirlemek ve çözüme ulaştıran yönetim etkisel süreçleri değerlendirmek,
Müşteriden tahsilatların zamanında ve şirket sistemine uygunluğunu değerlendirmek,
Uygun, satış artırıcı ve maliyet düşürücü projeler için stratejiler değerlendirmek,
Operasyonel süreçleri; kâr ve zarar hesaplarına, bilançolara, aylık mali tablolara yansıtma durumunu değerlendirmek,
B2C, B2B maliyet ve marka stratejisine uygun fiyat analizleri değerlendirmek,
Ürün ağacını oluşturma ve yönetme değerlendirmelerini yapmak,
Kampanya ve bekletilen stok aktivitelerini değerlendirmek,
Maliyet yönetim ve mali kontrol disiplin süreçlerini değerlendirmek,
Satın alma evraklarını takip etmek ve dosyalama süreçlerini değerlendirmek,
Satın alımlara ait sözleşme standartlarının belirlenmesi, onaylanmış olan satın alma talebi ve siparişine istinaden sözleşme prosedürlerinin değerlendirilmesi, sözleşme onay sürecinin yönetilme adımlarının incelenme bakış açısına ve süreçlerin belirlenen limitler dahilinde tamamlanma imkânına dair finansal tespitler yapmak,
Reçete ihtiyaç mali tanımlama değerlendirmeleri | Bütçe, gelir, gider akışının kontrol değerlendirmesini uygulamak,
Maliyet kalemlerine yansıtılan personel çalışma çizelgeleri ile iş çıktılarını bağlamak | Finansal ve operasyonel süreçlerin bütçe maliyet unsur kalem uygunluk değerlendirmesini yapmak,
Alış ve satış fiyat uygunluk, anlaşmalı tedarikçi fiyat geçiş, kondisyon değişiklik uygulama, günlük fiyat değişiklik oluşturma değerlendirmesi,
Garanti desteğinin mali döngü performansını değerlendirmek,
Siber güvenlik maliyet girdilerini utgunluk ve yerindelik aktivitelerini değerlendirmek (commercial transactions, marketing activities, e-mail contact, financial cybercrime, financial cyberterrorism, financial cyber-spying or financial cyber-war),
Karar verme amaçları için bir maliyet sınıflandırması yapmak,
Değişiklik yönetimi modelinden veya değişiklik yönetimlerinden eylemler ortaya koymak,
Belirli iş alanlarına yönelik siber saldırıların risklerini ve olası sonuçlarını dikkate almak: şirketin büyüklüğü, ait olduğu sektör ve kaydileştirme derecesi değerlendirmek,
Karar verme amaçları için maliyet tahsisi değerlendirmek:
Kayıp fırsat maliyetleri, işletmenin büyüklüğüne göre sabit ve değişken maliyetler, belirli bir karar hesabındaki önemli ve önemsiz değerler, batık maliyetler, marjinal maliyetler, isteğe bağlı maliyetler, faaliyetlerin maliyetleri, kontrollü ve kontrolsüz maliyetler

@Telif Hakkı

Dikkat: Bu sitede yer alan yazılar çeşitli ortamlardan derlenen bilgilerden oluşturulmuştur, hukuki ve mali tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Hizmet Kriterleri

Batık Maliyet, Belirli Bir Karar Hesabındaki Önemli Ve Önemsiz Değerler, Commercial Transaction, Değişken Maliyet, E-Mail Contact, Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi, Faaliyetlerin Maliyetleri, Financial Cyber-Spying, Financial Cyber-War, Financial Cybercrime, Financial Cyberterrorism, Industry 4.0, İsteğe Bağlı Maliyetler, Kayıp Fırsat Maliyeti, Kontrollü Ve Kontrolsüz Maliyetler, Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi, Marjinal Maliyet, Marketing Activities, Sabit Maliyet, Sabit Ve Değişken Maliyet, Society 5.0, Stratejik Maliyet Muhasebesi, Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi, Costing