web analytics
.Fatura Çözümleri

.Fatura Çözümleri

Alhgerepair Invoices | Vergi Sistemi | Muhasebe | Legal Invoice | Vergi Denetimi | Katma Değer Vergisi | Tax Invoice | Invoice | Proforma Invoice

Fatura bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği, vergi usul kanununda tanımlı bir belge türüdür. Vergi usul kanununda fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Faturada bir kimlik numarası, satıcının ve müşterinin ilgili kimlik bilgileri, tarihi, ödenme tarihi, miktarı, tutarı, ürün betimleri bulunur. Faturalarda yer alan betimleyici ve tanımlayıcı bilgilerin yasal ve gerçek durumunda farklılık oluşmaması elzemdir. Mali kayıtlar ve gerçek durumların faturalar üzerinde oluşturduğu riskleri yönetebilmeniz maksadıyla mali yetkimiz dahilinde kişisel hizmet sunmaktayız.

Tahakkuk ve nakit döngüsüne sahip süreçlere ait merkez ve şubelerin bulunduğu yerel konumlarda faturalandırılması için yapılan işlemlere mali danışmanlık,
E-fatura, e-arşiv fatura analizi,
Alış ve satış faturalarının tek düzen hesap planına uygunluğunu değerlendirmek,
Sözleşmeye bağlı faturaların uygunluğunu değerlendirmek,
Fatura-stok-sevkiyat uygunluğunu değerlendirmek,
Tahsilat-fatura uyumunu değerlendirmek,
Dönemsel fatura risk kontrollerini tespit etmek,
Ödenmemiş, geç ödenmiş, muhasebe kaydı silinmiş, yıpratılmış faturaları tespit etmek ve değerlendirmek,
Anomali Tespiti,
Hukuki Durum Yaşam Döngüsündeki Anormal Fatura Satır Kalemlerinin Tespiti,
Borçlunun teminat altına alınan tarafa borçlu olup olmadığının tespiti,
Faturaların temsil etmediği hesapların temsiliyet gücü tespiti,
Hesap Durum Değer Tespitine yönelik çözüm araçlarımız bulunmaktadır.

@Telif Hakkı

Dikkat: Bu sitede yer alan yazılar çeşitli ortamlardan derlenen bilgilerden oluşturulmuştur, hukuki ve mali tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Hizmet Kriterleri

Alhgerepair Invoices, Vergi Sistemi, Muhasebe, Legal Invoice, Vergi Denetimi, Katma Değer Vergisi, Tax Invoice, Invoice, Proforma Invoice