web analytics
Kriz Yönetiminde 7 Uygulama Adımı

Professional Accountancy Organizations (PAOs) Kriz yönetiminde 7 temel uygulama süreciyle ilgili kavramsal yol haritası oluşturdu.

1.Bir kriz yönetim planı oluşturun
Şirketin yönetilen bir çekirdek kadrosu, durumu değerlendirmek ve bir kriz yönetim planı geliştirmek için gereken çabaları yönetmeli, önceliğe göre sıralamalı ve koordinasyon sağlamalıdır. Kriz yönetimi planı; çalışmaya devam etmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve ticari hayatın devam etmesinde etkili olmalıdır. Plan insan odaklı olup can güvenliğine önem vermelidir. Birçok kuruluş güncel koşulda ne yapacağından emin değil ve bir eylemi aksiyona dönüştürecek işlemleri oluşturamadı. Harekete getirmek için hiçbir zaman geç değildir sadece planı hazırlamak için eyleme geçmek gerekiyor.

2.Dijital hayata adapte olacak sanal çalışma planlarını uygulayın
Kuruluşunuz zaten sanal olarak çalışmıyorsa, bu zamanı planlamak için kullanın. Bir çok kurum, kuruluş, sanatçılar ve liderler internet üzerinden görüntülü toplantılar düzenleyerek bir şeyler denedi. Tamamen sanal ortamda olmak ise bambaşka bir konudur. Elektronik iletişim kanalları mümkün olduğunca etkili ve verimli hale getirilerek teknolojik altyapı tam anlamıyla kullanılmalıdır. Evden çalışmaya adapte olmaya başlamanın yanında bu durumun getirdiği pratik zorluklar ve ruh sağlığı sorunları kadar kayda değer bir çok konu var. Önemli olan can alıcı noktaysa doğa her zaman kendini sürdürecek mekanizmalarını sisteme entegre edecek gücü bir yerden buluyor. Bugün uzaktan çalışan sosyal hayattan yalıtılmış insanlar veri iletişimi sağlayan araçlarıyla bu imkana sahip durumdadır.

Bir iletişim stratejisi oluşturun
3. Her krizde korku ve belirsizlikten beslenir. Durumun varlığını sık sık tekrarlamanın etki hafifletme gibi bir fonksiyonu bulunur. Her yönetici; sosyal ve kültürel iletişimde bağı olan önemli paydaşları ile iletişimini koparmamalıdır. Personel, bu süre zarfında korku ve endişenin normal olduğunu kabul ederken aynı zamanda herkesin net bir hedef ve öncelik duygusuna sahip olmasına katkıda bulunmalıdır. Kriz ışığında halka sunulabilecek hizmetleri teşvik etmek, iş biçiminde aslında küçük değişikliklerle mümkün olmaktadır.

4. Üyelerinizi kaynaklarla donatın.
Sanal dünya, hayatın akışı yavaşlarken bize yardımcı olmada çok yararlı olabilecek bir dizi kaynak sunar. Büyük ve küçük firmalar, muhasebeciler, eğitimciler, öğrenciler, kamu sektörü çalışanları, vb. krizden etkileyebilecek müşterilerine destek için donanımlı olması gerekir. Birçok büyük firma zaten paylaşılabilir büyük malzemeler üretti. İnternet tabanlı öğrenme altyapısı geleneksel okul sistemlerinin yerini alıyor. Farklı sektörlerin de buna göre hedef konumlanması gereken farklı ihtiyaçları olabilir. Dünya çapında internet ortamında covid-19 bilgilendirmeleriyle dolup taşan ayrı alan adları bu sürece verilen önemin, ayrı bir başlangıç noktası olduğunu gösteriyor.

5. Çeşitli senaryolar için acil durum planlaması yapmak
İleriye bakmak riskleri tespit etmek çok önemlidir. Coronavirus sağlık ve güvenlik için tehdit içeren endişe, korku ve panik oluşturmaktadır. Çünkü ciddidir ve potansiyel olarak ekonomi yıkıcı etkisi vardır. Karar alıcılar stratejik önceliklerini göz önünde bulundurmalıdır; neye odaklanması gerektiği ve nelerin ertelenmesi gerektiğini belirlemelidir. Kriz ve iş önceliklerine dayanan, kısa ve uzun vadeli etkilerin gelirler, harcamalar ve nakit akışları üzerinde etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı harcamalar kesilebilirken, üyeleri desteklemek için çevrimiçi programların geliştirilmesi gibi yeni yollara yatırım yapmayı düşünebilir.

6. Uzanın
Küresel muhasebe mesleği her krizde bir araya gelebilen inanılmaz bir ağdır. Hükümet ve bağış kuruluşlarını, uluslararası ve ulusal kuruluşları, düzenleyicileri, finansal kurumları vb içerebilir. Bize düşen diğer paydaşlarla iletişim kurma yoluyla bilgi paylaşımı yapmak ve girişimler üzerinde işbirliği yapma fırsatları olup olmadığını düşünmektir.

7. Kriz yönetim planınız varsa güncelleştirin eğer yoksa bir tane oluşturun
Krizin sona ermesiyle gelecekteki olaylar için devam eden, çok amaçlı bir acil durum hazırlık planı oluşturmak ve yılda en az bir kez gözden geçirmek felaket senaryolarından bir çıkış yolu sağlar. Ülkemizdeki veya bölgemizdeki durum ne olursa olsun gelecekteki acil durumlara hazırlıklı olmamız alternatif sunma açısından kritik bir rol oynayabilir. Bu yüzden şimdi harekete geçme zamanıdır.

7. Kriz yönetim planınız varsa güncelleştirin eğer yoksa bir tane oluşturun
Krizin sona ermesiyle gelecekteki olaylar için devam eden, çok amaçlı bir acil durum hazırlık planı oluşturmak ve yılda en az bir kez gözden geçirmek felaket senaryolarından bir çıkış yolu sağlar. Ülkemizdeki veya bölgemizdeki durum ne olursa olsun gelecekteki acil durumlara hazırlıklı olmamız alternatif sunma açısından kritik bir rol oynayabilir. Bu yüzden şimdi harekete geçme zamanıdır.