web analytics
DUE Diligence

Durum Tespiti; yaşamın her alanında uygulama alanı bulan, tarihsel hareketlerin gelecekle ilgili karar alma süreçlerinde peşinizi bırakmayan yukarı tırmanış ve aşağı düşme analizleridir.

A-) Mali Durum Tespiti

Mali durum tespiti süreç kapsamı yaygın olarak aşağıdaki gibidir:

i-) Organizasyon

Yönetim ekibinin iş deneyimi ve kalitesi, tazminat yükümlüğü ve personel bordroları‎, tarihsel ve mevcut fonların analizi‎, müşteri hizmet yönelim kaydı ile ürün eşleştirme takibi‎, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların itibarı ve kalitesi…

ii-) Portföy yönetimi‎        

Yatırım süreci‎, hedef piyasalar/varlık çeşitleri/stratejileri‎, yatırım kaynak kullanımı‎, işletme ortaklarının sorumlu olduğu konular‎, underwriting sorumluluk yüklenim değerlendirmesi, varlık yönetimi/satın alma, portföy eğilim analizleri…

iii-) Operasyonlar ve kontroller‎    

Raporlama ve muhasebe metodolojisi‎, denetlenen mali tablolar ve diğer iç kontroller‎, sigorta ve acil durum planları‎…‎

iv-) Risk yönetimi‎

Fon politikaları ve işlem limitleri‎, risk yönetim politikası‎, portföy riski ve temel risk faktörleri‎, kaldıraç sınırları ve işlem yapılan etkin para birimi-riskler/kısıtlamalar/korunma‎…

v-) ‎Yasal inceleme‎

Fon yapısı‎‎, sürmekte olan / tarihi davalar‎…

vi-) ‎Fon koşulları‎

Yönetim, performans ve giderler, sözleşme şartları‎, yatırım dönemi-fon süresi, dağıtım‎, çakışma‎, sınırlı ortakların hakları‎, “Anahtar kişi” ve/veya diğer fesih prosedürleri‎…

B-) Yasal Durum Tespiti

Kanuni düzenlemelere uygunluk, aykırılık, uyum tespit ve değerlendirmelerini içerir.

C-) Ticari Durum Tespiti

Yeni teknolojiler, müşteriler, trendler, regülasyonlar, güçlü alıcılar, yeni pazarlar gelecekte firmanın pazar konumundaki etki derecesini konu edinir.

D-) İnsan Kaynakları Durum Tespiti

Şirket vizyonuna uygun misyonların gerçekleşme ve potansiyel tehditlerin tespitini ortaya koyar.

E-) Sosyal Durum Tespiti

Müşteri memnuniyeti, veri koruma ve gizlilik, cinsiyet ve eşitlik, çalışan bağımlılığı, toplum ilişkileri, insan hakları, çalışma standartlarını içerir.

F-) Emeklilik Durum Tespiti

Mevcut emeklilik yatırım planlarının vade sonunda getiri ve yaşam imkân tercihlerinde beklenen durumlara ulaşma durumunu inceler.

G-) Vergi Durum Tespiti

Şirketler kuruluş aşaması öncesinde belirlediği kâr marjı sınırını yakalama potansiyelinin elinde yok olmasını izlemek istemez. Ülkeler arası iş ağlarında, uygulamalarda farklılıkların tespitinde, yasal dayanakların kazanan tarafında olmak için arzu ettiği duruma sayısal değer matrisleriyle ulaşabilir. Vergisel durum tespiti finansal durum tespitini içerik olarak kapsamaktadır.

H-) Çevresel Durum Tespiti

Potansiyel olarak kirlenmiş arazi ile ilgili geleneksel olarak değerlendirilen riskler ve yükümlülükler, tehlikeli yapı malzemeleri desteği satın alma, elden çıkarma, yeniden finansman, gayrimenkul varlıkları, kirlenmiş olmasına rağmen arazi yükümlülüğü, iklim ve karbon emisyonları, hava kalitesi ve su kirliliği, biyo-çeşitlilik, enerji verimliliği, atık yönetimi, iş sağlığı güvenliği, orman alanlarının tükenmesi, denizlerde ekolojik sürdürebilirlik konularını kapsar.

I-) BT ve üretim Teknolojisi Durum Tespiti

RF ya da GSM Bant ayak izleri, talk to face veri akış diyagramları, donanım id yetkilendirmeleri…

J-) Teknoloji Durum Tespiti

Ürün tasarım belgeleri, mimari tanımlamalar, API dokümantasyonu, operasyonel ölçümler, kod kalitesi, sistem hata bildirimleri, sistem çakışmaları, boşta kalan işlevsiz kod satırları, açık bağlantı sağlama potansiyeli bulunan şifreli bağlantılar, enfeksiyonlar…

K-) Fikri mülkiyet (IP) durum tespiti

şirketin fikri mülkiyet (IP) hakları teknolojilere giderek daha fazla katılım sağlarken çoğu durumda yazılım, özel bilgiler ve veriler, hedef şirketin değerinin önemli bir bileşenini temsil eder. Yazılımlar, veriler, ticari sırlar ve diğer kayıtsız IP varlıklar; yapay zeka ve makine öğrenimi olarak ve açık kaynak yazılım kullanımını hesaba katar. Belirli düzeyde fikri mülkiyet ve teknoloji durum tespiti, hemen hemen her birleşme, satın alma, ortak girişim veya diğer kurumsal işlemler.

L-) Anti-tröst Durum Tespiti

Sherman Antitröst ismiyle müsemma 1890’da kabul edilen ve teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenleyen durum tespitidir. Ülkemizde rekabet kurulu ile ilgili çalışmalar, şirket kuruluş sürecinden itibaren bu kapsamda değerlendirilmektedir.

N-) Yönetim Durum Tespiti

Pano kompozisyonu, denetim komitesi yapısı, rüşvet ve yolsuzluk, idari tazminat, lobi, siyasi katkılar, muhbir şemalarını konu edinir.

Çeşitli kaynaklardan derleme bilgilerden yola çıkarak, kişisel görüş içerir.
Tavsiye niteliği taşımamaktadır. Uygulamalardan faydalanmak için profesyonel hizmetlere servis kategorisinden ulaşabilirsiniz.