web analytics
Dijital Gözetim ve Savunma: iş biçimlerine veri odaklı ve anlamsal erişim

Fiziksel olarak teknolojik erişim sağlayıcı özellikli donanım almadan bir dağ başında koştuğunuzu düşünün ve o anda acilen irtibat kurmanız gereken bir insan var. Civarda bulunan mobil şebeke istasyonu benzeri cihazın bu gibi acil durumlar için biyolojik durumunuzu okuyup değerlendirmesi sonucunda nero-semantik bir ağla dijital dünyaya entegre edilmenize imkân sağlasın. Bu düşünce belki Steve Jobs tarafından istenen bir eylem olabilirdi.

Günümüzde benzer teknolojiler, veri okuma analiz etme yöntemlerini sadece metinsel yapmakla kalmıyor. Yapay zeka uygulamaları işitsel ve görsel verileri etiketleyip matris formunda sürekli olarak bağlantıların korelasyon seviyelerini ölçmektedir. Disipliner toplum, denetim toplumu, gözetim toplumu, okunaklılık ve basitleştirme, görünürlük, kodlanmış numara ve harf dizeleri, nesneleşme, sistemde sayısal bedenleşme, gücün gözü, gözün yapay zekâ ile birleşmesi, yeni kavramlar ve uygulamalar, en temel şekliyle coğrafi ve kent bilgi sistemleri, e-devlet, e-belediye, e-kimlik, Mernis, e-nabız ve benzeri uygulamalar hayatımızı kolaylaştırmak üzere kullanıcı etkileşimli olarak çalışabilme özelliğine sahip durumdadır. Bu uygulamaların finansal sistem üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Bu nedenle finansal etkileşim oluşturabilecek reel eylemlerimizin takip edilmesinde filtre uygulama yoluna gitmemiz mâkul sonuçlar almamız için gerekli olabilir.

Sanal dünyanın fiziksel alanla birleştiği bir yaşamda tüketiciler ve şirketler, ücretsiz veya indirimli ürünler karşılığında verileri paylaşmayı kabul etme yolunda ilerlemektedir. Bunun karşılığında şirketler deneyimleri kişiselleştirmek ve ürünlerini yenilemek için verileri kullanarak ilerleme kat etmeyi hedeflemektedir. Bu hedefte bireylerin sistematik yaşam biçimiyle birbirine entegre olduğunu ifade eden deneyim paylaşım sistemi geçerliliğini sürdürmek için araçlar üretmektedir. Bu duruma adaptasyon gösterebilmek ya da durumu değiştirebilme kabiliyetine sahip olmak arasında seçim yapabilmek fark gösteren sonuçlar oluşturmaktadır. Dijitalleşmeye meyleden toplumsal adaptasyonda kişilerin yaptığı eylemler ve sonuçları birbiriyle ilişkilidir. Bu nedenle bir sonucun ne olabileceğini kestirmek isteyen organizasyonlar politikasını belirlerken riskleri değerlendirmeye yatırım yapmaktadır. Bu riskler geçmiş olayları tanımlayan ve her an yaptığımız davranışlarımızı oluşturmaktadır. Bu davranışların dijital ortamdaki karşılığı meta verilerdir.

Meta veriler, çevirim içi gözetim bilgilerin ifşa edilmesinden küçük suçlara bağlantı kurulmasına kadar etkiler oluşturabilmektedir. İnternet ayak izlerinde meta verilere örnek teşkil edebilecek örnekler şunlardır:

Meta veriler gerek tor ağı, gerekse aracı bağlantı saklayıcı uygulamalarda (VPN) log kayıtları aracılığıyla parmak izleriyle kritik güvenlik sınıflarına sahip erişim seviyelerinde işlenebilmektedir. Yine parola yöneticilerinin veri saklama ortamlarında tutulan bilgiler; aynı zamanda tüm şifrelerinizin güvenlik anahtarlarını tek hamlede kaybetmenizin olasılığını bir arada barındırır. Bu nedenle “mükemmel bir güvenlik planı” olasılığı gündemdeki yerini bütün popüler araçlar içinde önemini kaybetmektedir.

Mesajlaşma uygulamalarında günümüzde yer alan uçtan uca şifrelemenin gerçekliği sağlıklı değildir. Geçerli şifreleme bağlantısı karşılıklı olarak yazılımı sunan şirketlerin belirlediği şifre ile korunmaktadır. Yani bu şifreler kullanıcılar tarafından belirlenemediğinden, kullanıcı kendi yazışmaları üzerinde güvenlik hakkına sahip olamamaktadır.

Pratik uygulamalarda verilerin güvenliğinde kullanılan yöntemlerin bir kısmı yazılı, sözlü, şekli, irrasyonel ifadesel, gölge betimleme, paralel anlamlandırma usulleriyle elit hak sahipleriyle konumlarını korumaktadır. Verilerin içerik sahipliğinin bulunduğu alan dışında yönetici bağlantılarla korunması yöntemi olarak bilinen offshore record sistemi tabana yayılan yöntemler arasında yer almaktadır. Offshore-record sistemi yakın zamana kadar ismini kripto para birimlerine çevirip sürecin tamamını ifşa etmeye devam etmektedir. Piramit sistem usulü katılımcılardan fon toplanmasıyla varlıkların bir yönetici tebaası oluşturmaya çalıştığı bu sistemde taban kendi ifade edemediği durumlar için kendine bütünleştirilmiş bir reklam kişisi seçmektedir. Topluma sunulan toplumca kişiselleştirilmiş yönetilen yönetici aynı zamanda erişim imkânı sunduğu kimlik bilgilerini birbirinden ayrıştırarak başarılı bir organizasyon yeteneği göstermeye gayret etmektedir. Bugün bunun bir örneğini kriptopara zincirlerinde görmekteyiz. Kırılamayacağı söylenen şifreleme sisteminde cüzdanların saklandığı ortamların el değiştirmesine çare bulunamaması da politik söylemsel kaçış imkanından başka bir durum yaratmamaktadır. Offshore-record sisteminde veriler şifrelenmekte ve hesap transferleri açık olarak ilan edilmektedir. Kanuni mevzuatı gizli ve yasal yaptırım uygulanacak kısımların eylem noktalarından ayrıştırıldığı izlenimi verilen finansal aksiyomları için yaptırım uygulanmadığı durumlar da bulunmaktadır.

2012 yılında Vergi Adaleti Ağı tarafından yayınlanan rapora göre dünya genelindeki birçok uluslararası şirket ve varlık sahibi kişi kendi ülkelerindeki yüksek vergi oranlarından, ekonomik ve siyasal risklerden kaçmak için paralarını off-shore (kıyı ötesi) olarak da bilinen ‘vergi cennetlerinde’ saklamakta ya da buralarda kurulan şirketler vasıtasıyla başka ülkelerde yatırımlar yapmaktadır. Bu paranın günümüz itibariyle büyüklüğünün 21 ila 32 trilyon dolar arasında olduğu bilinmektedir. Bu dünyanın en büyük üç ekonomisi arasında yer alan ABD ve Japonya’nın milli gelirlerinin toplamından daha fazla bir miktara tekabül etmektedir.

Çeşitli kaynaklardan derleme bilgilerden yola çıkarak, kişisel görüş içerir.
Tavsiye niteliği taşımamaktadır. Uygulamalardan faydalanmak için profesyonel hizmetlere servis kategorisinden ulaşabilirsiniz.