Denetim Üzerine

Yap bunu kendi yaptığın, onayladığın işi denetle! Bu pek çok şirketin yapmadığı bir şey.

Finansal işlemlerde dijital dönüşüm; Şirket programlarını veya çalışanlarını içeren sahtekarlığı, israfı, kötüye kullanımı, kötü yönetimi veya görevin kötüye kullanmasını gösteren verilerin bıraktığı izleri tespit edebiliyor. Bu sayede sürekli iyileşme ve poka yoke (hataları önleme) felsefesini ilke edinen kalite anlayışı önem kazanıyor. Örneğin Sarbanes-Oxley Yasası, işletme yöneticilerine, aldıkları kararların dayandığı bilgilerin neler olduğunu ve yasal düzenlemelere uygun olup olmadığının kayıt altına alınması ve hissedarlara raporlanması yükümlülüğü getirmektedir. Bu nedenle veri tabanlarında tutulan kayıtlar üzerinden gerçekleştirilen sorgular ile takip sistemleri oluşturulması ABD’de halka açık şirketlerde zorunlu olan bir uygulamadır.

Büyük ve küçük ölçekli işletmeler küresel karar alıcılar tarafından düzene alıştırılmaya zorlanmaya devam ediyor. Denetim uygulamalarıyla gelen uluslararası finansal raporlama bu uygulamalar arasında önemli bir yer tutuyor. Denetim yaptırmak için bir UFRS/TFRS/BOBİ FRS formatında finansal rapora ihtiyaç duyulduğundan şirketlerin önemli çoğunluğu paket halinde verimliliğine katkı sağlamayan şekilde hizmet alma durumunda kalmaktadır.

Küresel ağa sahip denetim firmalarında dahi denetim departmanlarının tümü yıllar içinde süreçleri, sıklıkla yürürlüğe giren yeni kurallara bağlı olarak genellikle sınırlı bir kadro ile araştırma eğilimine katkı sundu. Yönetmek için kapsamlı bir çözüm sunamayan iş sağlayıcılar; bugün de karmaşık iç süreçleriyle zorluklar yaşamakta, düşük performans işlevleri sonucu rekabetçi iş ortamında bir avantaj kazanamamakla geçerliliğini yitirerek bedel ödemektedir.

Bu gibi durumların önüne geçilmesi için karar alıcıların durum tespiti yapabilmesi adına kullanabileceği örnek araçlar aşağıda sıralanmıştır:

-Bilgisayarlı denetim uygulamaları,
-Bağımsız denetim öncesi süreç eylem izlenimi ile tespitlerin yapılması,
-TMS/TFRS süreçlerinde mevzuat uyarınca, mevzuat ve operasyonel işlem desteği,
-Mevzuat ve firma politikaları uyarınca muhasebe operasyonlarının hata veya hile kaynaklı durum tespiti,
-Tanzim edilen belgelerin ilgili yasal mevzuata uygunluğu,
-Tutulan belgelerin ilgili yasal mevzuata uygunluğu,
-Muhasebeye konu olan tüm evrakların ilgili yasal mevzuata uygunluğu,
-Bordroların ilgili yasal mevzuata uygunluğu,
-Muhasebeye konu olan tüm bilgi ve belgelerin fiziksel uygunluğu idir.