Veri Analitiği

Mevcut şirket verilerinin ima ettiği sonuçları daha iyi ortaya çıkarmak: yatırım psikolojisini yönetmek ve iş /piyasa döngüsünün mevcut aşamasını değerlendirmekten geçer. Karar alıcıların değerlendirmelerinde kullanılan alternatif yöntemler arasında verilerin görüntülenmesi, analitik süreçlerden geçirilmesi, iş zekası uygulamalarına bağlantılanması, tahmin araçlarının kullanılması süreçlerini içeren veri analitiği uygulamaları bulunmaktadır.

Veri analizinde görselleştirme için kullanılabilecek pek çok araç vardır. Bunların çoğu bilgisayara yüklenen programlar iken bir kısmı da çevrimiçi kullanılabilen yazılımlardır. Online araçlara örnek olarak Google Fusion Tables ve Tableau verilebilir. Bu araçlar tüm dünyada bu alanda en çok kullanılan analiz ve görselleştirme araçlarıdır.

Analitik süreçler yürütülürken teorik analizlerin gerçeklikle bağdaşması doğru sonuçlara ulaşmada önem kazanıyor. Örneğin paranın metresinde alan sürekli değişim içindedir. Maliyet değeriyle izlenen hesap kalemlerinin deflate edilmeden ve gerçeğe uygun değerleme yapılmadan gerçekleştirilen bilanço okuması zamana bağlı süreklilik sapmasına yol açar.

Kurumsal karar alıcıların varlık kalemlerinde gerçeğe uygun değer, yükümlülük kalemlerinde riske maruz değer hesaplaması yapılarak şirket analizlerine parametrik veya parametrik olmayan testlerle (örneğin Altman Z-Score ile finansal başarı testi) ya da hesap kalemleriyle istatistiksel veri kümeleri oluşturup test ederek verinin analiz modelinin oluşturulması gibi yöntemlerle destek sunuyoruz.