Kategoriler
Research

GİB

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN “BİLGİ FİŞLERİ” DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEKNİK KILAVUZ

Kategoriler
Research

Genel Geçer Gündem Üzerine

e-SMMM UYGULAMASI
e-SMMM
e-irsaliye uygulama kılavuzu

AICPA: Denetim Standartlarına İlişkin

CFA: Big Data finansal raporlama ve covid-19 etkisini izleme için idealdir

Online Kurslar

PSYC 3350

Data Analysis with Python

Kategoriler
Research

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

Kategoriler
Research

IIA Güncel Başlıklar

IIA: Pandemi Sonrası Risk Değerlendirme
IIA: İç Denetim için Öncesi Üzerine

Kategoriler
Research

Finansal İstikrar Raporu – Mayıs 2020, Sayı 30

Finansal İstikrar Raporu – Mayıs 2020, Sayı 30

Kategoriler
Research

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başlıyor

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başlıyor

Kategoriler
Research

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

Kategoriler
Research

K.G.K. Bildiriler

COVID-19 Salgınının TFRS 9 Uyarınca Beklenen Kredi Zararlarının Hesaplanmasına Etkisi
COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi
COVID-19’la ilgili olarak kira ödemelerinde tanınan imtiyazların TFRS 16 Kiralamalar kapsamında muhasebeleştirilmesi
COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlar-TFRS 16 Kiralamalar’a İlişkin Değişiklikler

Kategoriler
Research

ismmmo web

>e-UYGULAMALAR ve Özellikli Konular
>Bordro Uygulamaları ve APHB Hazırlanması
>VERGİ MEVZUATINDA GÜNCEL UYGULAMALAR
>KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Kategoriler
Research

SaS Global Forum Activity

Çoklu Zaman Serileri Analizi Ve VARMAX Prosedürü
Explanatory Machine Learning Model Plots for Epidemiological and Real-World Evidence Studies
Neural Network-Based Forecasting Strategies
Scalable Cloud-Based Time Series Analysis and Forecasting Using Open Source Software
Spatial Econometric Modeling For Big Data
Visual Data Mining and Machine Learning
Black-Box Models
Visual Data Mining and Machine Learning Pipeline
Optimizing Supply Chain Robustness Through Similation and Machine Learning
New Block-Box Action
introduction the GAMSELECT Procedure for Generalized Additive Model Selection
New Visual Stats Procedures